ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU:
Mobing in spolno nasilje

seminar z Branetom Bertoncljem

Preprečevanje mobinga in spolnega nasilja na delovnem mestu je dolgotrajen proces spreminjanja družbene kulture. Za žrtev mobinga je to travmatična izkušnja, ki ji lahko povzroči hude mentalne in psihosomatske posledice. Mobing pomeni tudi stroške za organizacijo zaradi fluktuacije in manjše delovne učinkovitosti. Največkrat se kot vzrok omenja slaba organizacija dela, slabo vodenje zaposlenih in nejasne pristojnosti. Gre za resen družbeni problem, zato so preventivne aktivnosti in osveščanje zaposlenih pomembni. 

 »Pri preprečevanju mobinga gre za proces spreminjanja družbene kulture.«

Predava: doc. dr. Brane Bertoncelj

Lokacija izvedbe: seminar lahko izvedemo v prostorih vašega podjetja ali pa v prostorih našega centra Parinama (Cesta na Brdo 85, Ljubljana), kjer vam je na voljo dvorana, ki sprejme do 150 udeležencev.

Cena seminarja: po dogovoru (pošljite povpraševanje na info@parinama-institut.si).