OGROŽANJE NA DELOVNEM MESTU:
Pripravljenost in odziv

seminar z Branetom Bertoncljem

Pojem „zunanje” ogrožanje na delovnem mestu na splošno zajema razne oblike nasilja, žalitve, grožnje in fizično ali psihološko nasilje s strani posameznikov izven organizacije, vključno s kupci, strankami, na razne načine prizadetimi posamezniki, nad zaposlenim na delovnem mestu, kar ogroža njegovo zdravje, varnost ali dobro počutje. Ogrožanje na delovnem mestu je zapleten in razširjen pojav, ki zahteva večjo pozornost. Širok je spekter dejanj, ki spadajo na to področje, lahko pa povzroči poškodbe zaposlenih, škodo na premoženju organizacije, občutek strahu in ovira normalno poslovanje.

 »Nasilje, žalitve, grožnje,… Ogrožanje na delovnem mestu ovira normalno poslovanje podjetja.«

Predava: doc. dr. Brane Bertoncelj

Lokacija izvedbe: seminar lahko izvedemo v prostorih vašega podjetja ali pa v prostorih našega centra Parinama (Cesta na Brdo 85, Ljubljana), kjer vam je na voljo dvorana, ki sprejme do 150 udeležencev.

Cena seminarja: po dogovoru (pošljite povpraševanje na info@parinama-institut.si).