PSIHOSOCIALNA TVEGANJA, STRES IN
IZGORELOST PRI DELU

seminar z Branetom Bertoncljem

V času, obremenjenemu z negotovostjo, globalizacijo, dvomi in strahovi, prenasičenemu s tehniziranim napredkom in razčlovečenjem, se zaposleni vse bolj med seboj razlikujejo. Visoka stopnja napetosti ustvari pogoje, v katerih telesni organizem izgublja svojo naravno odpornost in zdrsne v »telesno« bolezen. Telo tako na poseben način pomaga razbremeniti zavest, zmanjša ostrino konflikta in prinese s somatskimi simptomi odlog rešitve. Namesto neposrednega afektivnega »praznjenja« prihaja do somatizacije.

 »Stres in izgorelost vodita v psihične in fizične bolezni.«

Predava: doc. dr. Brane Bertoncelj

Lokacija izvedbe: seminar lahko izvedemo v prostorih vašega podjetja ali pa v prostorih našega centra Parinama (Cesta na Brdo 85, Ljubljana), kjer vam je na voljo dvorana, ki sprejme do 150 udeležencev.

Cena seminarja: po dogovoru (pošljite povpraševanje na info@parinama-institut.si).