FIZIČNO ZDRAVJE | MENTALNO ZDRAVJE | DELOVNA UČINKOVITOST | VARNOST

DOBRO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU

ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

Spoznajte praktične metode in tehnike uporabe svojega uma in telesa in se izognite posledicam negativnega stresa na delovnem mestu.

VARNOST NA DELOVNEM MESTU

Varnost na delovnem mestu razumemo in obravnavamo kot stanje, v katerem so zagotovljeni uravnoteženi fizični, duhovni, duševni in materialni obstoj zaposlenega in organizacije.

MOTIVACIJA

Motivacijska in inspirativna predavanja z Blažem Bertoncljem, ki temeljijo na azijski psihologiji. Predstavitev metaforičnih zgodb in samoreflektivnih vprašanj, ki so relevantna za sodobnega aktivnega človeka. ​

V Parinama inštitutu smo zagovorniki celostnega pristopa do človeka in dela. Vsak človek je večplastno bitje, zato je potrebno za izboljšanje zdravja, počutja in delovne učinkovitosti znati bolje usmerjati in uporabljati tako fizično telo kot svoj um in vse notranje potenciale.

Bolj zdravi in zadovoljni zaposleni ustvarjajo bolj učinkovite in zdrave organizacije!

Parinama inštitut je specializiran za poučevanje mehkih veščin, ki so prilagojene potrebam sodobnega človeka.

devi1247