O NAS

Če v času svojega življenja delate polno življenjsko dobo, preživite na delovnem mestu kar četrtino svojega življenja. Torej preživite v službi več kot 8.500 dni oziroma 68.800 ur! Karkoli v življenju delamo ali uporabljamo veliko, ima seveda tudi velik vpliv na naše telo, um in s tem tudi na naše zdravje in počutje. V Sloveniji to področje, na zakonodajni ravni, ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

Parinama inštitut pa se trudi, da različnim delovnim organizacijam ponuja kvalitetne in predvsem učinkovite seminarje in predavanja, kjer je velik poudarek na tem, kako si lahko vsakdo pomaga sam izboljšati telesno in mentalno zdravje in splošno počutje ter delovno učinkovitost na delu. Velik poudarek dajemo na integraciji starih učenj joge in sorodnih ved s sodobnimi dognanji znanosti (medicine, kineziologije, psihologije, biofeedbacka, varstvoslovja in socialne psihologije).

Oba glavna predavatelja, oče in sin, Branko in Blaž Bertoncelj, imata veliko delovnih izkušenj na različnih delovnih mestih in področjih dela, ob tem pa sta oba strokovno dovolj podkovana na področjih, katera samostojno pokrivata na predavanjih in seminarjih.

Kar se tiče praktičnih metod, ki izhajajo iz joge in somatike, so programi Parinama inštituti absolutno unikatni, ustvarjalni, prijetni in varni. Razlikujemo se od drugih ponudnikov tovrstnih storitev v naši ustvarjalnosti, saj je utemeljitelj teh vaj, Blaž Bertoncelj, porabil veliko število let študija in prakse, da lahko sedaj v relativno kratkem času najboljše tehnike dela s telesom in dihom, ki so primerne za potrebe sodobnega človeka.

Blaž Bertoncelj

ustanovitelj

Blaž Bertoncelj, univ. dipl. soc. (smer kadrovski menedžment). Kot nekdanjemu mladinskemu državnemu prvaku v badmintonu in kriminalističnemu inšpektorju (na področju organiziranega in gospodarskega kriminala) sta mu bila vedno zelo blizu spoznavanje različnih pristopov samoregulacije ter metod učinkovitega soočanja in usmerjanja stresnih in konfliktnih situacij.

Je mednarodno večkratno certificiran učitelj joge in somatike ter joga terapevt. Redno poučuje od leta 1998. V svojih raznolikih avtorskih programih uporablja interdisciplinarna znanja in izkušnje, ki izhajajo iz celostnega učenja joge, somatike, kineziologije, psihologije in biofeedbacka. V tujini je preživel več kot dve leti in opravil preko šest tisoč ur študija. V Sloveniji in tujini je uveljavljen kot dober poznavalec metod, ki vodijo v boljšo sposobnost usmerjanja svojega telesa in uma ter sočasno
učinkovit učitelj in predavatelj, ki je sposoben poučevati jasno in sočasno navdihujoče. Blaž je ustanovitelj dveh joga centrov: Parinama in Devi v Ljubljani ter avtor različnih avdio, video in pisnih programov o jogi in obvladovanju stresa. Zadnjih deset let veliko izvaja tudi individualne terapije in je osebni učitelj, coach in terapevt nekaj znanim slovenskim podjetnikom.

Vodi Parinama inštitut, kjer s svojim očetom, dr. Branetom Bertoncljem, poučujeta slovenska podjetja in druge organizacije o pomenu skrbi za celostno zdravje in varnost na delovnem mestu.

Brane Bertoncelj

doc. dr.

Diplomiral je na takratni Visoki tehniški šoli v Mariboru, smer gradbeništvo, nato diplomiral na takratni Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo, smer obramboslovje, magistriral na Filozofski fakulteti s področja psihologije in doktoriral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani s področja obramboslovja.  V svoji karieri se je na vodilnih delovnih mestih v državni upravi ukvarjal zlasti z vprašanji nacionalne varnosti, obrambnih in varnostnih priprav gospodarskega in družbenega sistema. Od leta 1998 do 2014 je bil direktor oddelka Gotovinsko poslovanje Banke Slovenije in član več mednarodnih združenj, zdaj je v pokoju.

Je avtor člankov v revijah Bančni vestnik, Sodobni vojaški izzivi, Kriminalistika in kriminologija, Varstvoslovje, Korporativna varnost, v reviji HRM, Gospodarski vestnik, Psihološka obzorja in v dnevnem tisku. Dodatno se je strokovno usposabljal in udeležil več strokovnih konferenc, seminarjev in posvetov v tujini in domovini, sodeloval je v več projektih nacionalnega pomena.

Sedaj je vabljeni predavatelj nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani, nekaterih bank in večjih organizacij, predavatelj na podiplomskem študiju Gea College, zunanji sodelavec Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije in član Slovenskega združenja korporativne varnosti. Prejel je Slovenian Grand Security Award 2013 Slovenskega združenja korporativne varnosti za korporativno-varnostnega managerja leta.